UwB Kuźnia

Uczestnik

 • Projekt skierowany jest do 450 (315 K, 135 M) studentów/tek Uniwersytetu w Białymstoku z:
  • Wydziału Biologiczno - Chemiczny – 60 osób w 3 edycjach (łącznie 180 studentów/tek),
  • Wydziału Matematyki i Informatyki – 45 osób w 3 edycjach (łącznie 135 studentów/tek),
 • Projektem zostaną objęte osoby, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe warunki:
  • student/ka 2 ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/18; 2018/19; 2019/2020 Wydziałów Biologiczno - Chemicznego lub Matematyki i Informatyki,
  • student/ka studiów stacjonarnych,
  • student/ka Wydziału Biologiczno - Chemicznego na kierunkach: Biologia, Chemia lub Wydziału Matematyki i Informatyki na kierunkach: Matematyka, Informatyka.