UwB Kuźnia

Celem zajęć warsztatowych jest wzrost umiejętności studentów/tek w obszarze:

 • wykorzystywania technik autoprezentacyjnych, tak aby każdy student/tka mogli w sposób świadomy i profesjonalny budować swój zawodowy wizerunek - ZW1 – Autoprezentacja i efektywna komunikacja;
 • budowania zespołu, rozwoju i motywowania zespołu, współpracy i komunikacji w zespole – ZW2 - Praca w zespole;
 • planowania i przeprowadzenia własnego projektu – ZW3 - Menadżer projektów;
 • wykorzystywania narzędzi w procesie tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych – ZW4 – Zarządzanie Innowacjami - Business Model Canvas;

Student/tka wybiera jedno z powyższych zajęć warsztatowych.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2019 r.

Student/ka otrzymuje: materiały warsztatowe, zajęcia wykorzystujące odpowiednie metody warsztatowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego warsztatu prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, zaświadczenie o ukończonym warsztacie.

Celem zajęć warsztatowych jest rozwijanie umiejętności studentów/tek w obszarze:

 • prowadzenia prac projektowych, analitycznego myślenia, umiejętność pracy w grupie projektowej – ZW5 - Praca projektowa w zespołach interdyscyplinarnych;
 • kreatywnego rozwiązywania problemów zgodnie z metodologią design thinking – ZW6 - Design Thinking - metodyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań;
 • wykorzystywania najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ZW7 - Nowe technologie informatyczne;
 • praktycznych aspektów rozwoju oprogramowania - ZW8 - Praktyczne aspekty inżynierii oprogramowania;
 • praktycznych aspektów rozwoju platform programistycznych - ZW9 - Platformy programistyczne;
 • praktycznych aspektów rozwoju programowania - ZW10 - Wybrane aspekty programowania w rzeczywistych systemach informatycznych;
 • praktycznych aspektów tworzenia map - ZW11 - Wprowadzenie do GIS
 • praktycznych aspektów wykorzystywania baz danych – ZW12 - MS Excel-średniozaawansowany;
 • praktycznych aspektów tworzenia baz danych – ZW13 - MS Access–bazy danych.

Student/tka wybiera jedno z powyższych zajęć warsztatowych.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2019 r.

Student/ka otrzymuje: materiały warsztatowe, zajęcia wykorzystujące odpowiednie metody warsztatowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego warsztatu prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, zaświadczenie o ukończonym warsztacie.