UwB Kuźnia

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawami zarządzania projektami wg standardów PMI® (Project Management Institute (PMI)® jest wiodącym centrum certyfikacyjnym dla osób profesjonalnie kierujących projektami), jak również symulacja przebiegu projektu oparta na SimulTrain®.

Szkolenie będzie realizowane przy wykorzystaniu bardzo atrakcyjnych metod: warsztat z trenerem; ćwiczenia w podgrupach; symulator projektu SimulTrain® na licencji szwajcarskiej firmy STS; dyskusje, wymiana doświadczeń.

Czas trwania: 45 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 45 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia.

Celem szkolenia jest kontynuowanie nauki w ramach szkolenia CS1 i przygotowanie do certyfikacji w metodologii PMI® na poziomie podstawowym CAPM® (Certified in Project Management).

Korzyści związane ze szkoleniami:

  • Usystematyzowanie i zestandaryzowanie posiadanej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami,
  • Praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania, prowadzenia i zakończenia projektu,
  • Poznanie skutecznych narzędzi i technik zarządzania w projekcie,
  • Nauka praktycznego stosowania nowoczesnych sposobów zarządzania projektem,
  • Przygotowanie do certyfikacji w PMI® na poziomie CAPM® wg PMBOK® 5th Edition.

Czas trwania: 55 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 55 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia, możliwość bezpłatnego egzaminu CAPM i po pozytywnym wyniku egzaminu – certyfikat CAPM.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności językowych z języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie B2 i przygotowanie do egzaminu TELC. Certyfikat TELC jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. 2230) i jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2).

Czas trwania: 60 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 60 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia, możliwość bezpłatnego egzaminu TELC i po pozytywnym wyniku egzaminu – certyfikat TELC.

Celem szkolenia jest wzrost umiejętności specjalistycznych z zakresu pracy z komputerem, pracy w sieci, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz przygotowanie do egzaminu ECDL (European Computer Driving Licence – Europejski certyfikat umiejętności komputerowych).

Czas trwania: 56 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 56 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia, możliwość bezpłatnego egzaminu ECDL BASE i po pozytywnym wyniku egzaminu – certyfikat ECDL BASE.