UwB Kuźnia

Uczestnik

 • Projekt skierowany jest do 450 (315 K, 135 M) studentów/tek Uniwersytetu w Białymstoku z:
  • Wydziału Ekonomii i Zarządzania – 75 osób w 3 edycjach (łącznie 225 studentów/tek),
  • Wydziału Prawa – 75 osób w 3 edycjach (łącznie 225 studentów/tek).
 • Projektem zostaną objęte osoby, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe warunki:
  • student/ka 2 ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/18; 2018/19; 2019/2020 Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa,
  • student/ka studiów stacjonarnych,
  • student/ka Wydziału Ekonomii i Zarządzania na kierunkach: Ekonomia; Zarządzanie; Ekonomiczno - Prawny lub Wydziału Prawa na kierunkach: Prawo; Administracja; Bezpieczeństwo Narodowe; Kryminologia.