UwB Kuźnia

Celem zajęć warsztatowych jest wzrost umiejętności studentów/tek w obszarze:

 • wykorzystywania technik autoprezentacyjnych, tak aby każdy student/tka mogli w sposób świadomy i profesjonalny budować swój zawodowy wizerunek - ZW1 – Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych;
 • skutecznej komunikacji dwustronnej pozwalającej na aktywne słuchanie oraz zrozumiałe komunikowanie skomplikowanych treści - ZW2 - Efektywna komunikacja z elementami negocjacji;
 • budowania zespołu, rozwoju i motywowania zespołu, współpracy i komunikacji w zespole - ZW3 - Praca w zespole;
 • rozumienia mechanizmów stresu, jego źródeł i skutków, mobilizacji własnego potencjału do radzenia sobie ze stresem, panowania nad emocjami, wiedzy o technikach radzenia sobie ze stresem - ZW4 - Radzenie sobie ze stresem.

Student/tka wybiera jedno z powyższych zajęć warsztatowych.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2019 r.

Student/ka otrzymuje: materiały warsztatowe, zajęcia wykorzystujące odpowiednie metody warsztatowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego warsztatu prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, zaświadczenie o ukończonym warsztacie.

Celem zajęć warsztatowych jest wzrost umiejętności studentów/tek w obszarze:

 • kreatywnego rozwiązywania problemów zgodnie z metodologią design thinking - ZW5 - Design Thinking - metodyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań;
 • wykorzystywania narzędzi do optymalizacji i modelowania procesów w firmach - ZW6 - Zarządzanie procesami;
 • wykorzystywania narzędzi w procesie tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych - ZW7 - Business Model Canvas;
 • komputerowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - ZW8 - Finanse i księgowość w praktyce;
 • sporządzania umów na potrzeby dostawców i użytkowników chmur obliczeniowych - ZW9 - Prawo w projektach chmury obliczeniowej;
 • sporządzania i zarządzania umowami IT - ZW10 - Umowy IT;
 • wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w firmie prawniczej; wykorzystywania technologii sieciowej; projektowania i użytkowania baz danych na potrzeby firmy prawnicze - ZW11 - Technologia informacyjna i know-how w nowoczesnej kancelarii.

Student/tka wybiera jedno z powyższych zajęć warsztatowych.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2019 r.

Student/ka otrzymuje: materiały warsztatowe, zajęcia wykorzystujące odpowiednie metody warsztatowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego warsztatu prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, zaświadczenie o ukończonym warsztacie.