UwB Kuźnia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności językowych z języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie B2 i przygotowanie do egzaminu TELC. Certyfikat TELC jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. 2230) i jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2).

Czas trwania: 60 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 60 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia, możliwość bezpłatnego egzaminu TELC i po pozytywnym wyniku egzaminu – certyfikat TELC.

Celem szkolenia jest wzrost umiejętności specjalistycznych z zakresu pracy z komputerem, pracy w sieci, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz przygotowanie do egzaminu ECDL (European Computer Driving Licence – Europejski certyfikat umiejętności komputerowych).

Czas trwania: 56 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 56 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia, możliwość bezpłatnego egzaminu ECDL BASE i po pozytywnym wyniku egzaminu – certyfikat ECDL BASE.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy studentów/ek na temat zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz przekazanie podstaw do ubiegania się o stanowisko w administracji publicznej odpowiedzialne za zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia.

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności tłumacza ustnego, które wykraczają poza efekty kształcenia na kierunkach UwB objętych wsparciem.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia.

Celem szkolenia jest wzrost umiejętności z obszarów symptomów i diagnostyki CAPD oraz odpowiednich form terapii.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia.

Celem szkolenia jest wzrost umiejętności z obszaru funkcjonowania dziecka z autyzmem oraz specyfice procesu diagnozy funkcjonalnej dzieci z autyzmem, Profilu Psychoedukacyjnym PEP-R, analizy i przeprowadzania wybranych prób testowych, interpretacji wyników, tworzenia programów edukacyjnych w oparciu o wyniki badania PEP- R.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia.

Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie student/tka posiada wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie posługiwania się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jak i zastosowania MRR w terapii zaburzeń rozwojowych.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia.

Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie student/tka posiada wiedzę o pracy z zachowaniami agresywnymi, nauce podstawowych umiejętności prospołecznych, nauce umiejętności radzenia sobie z emocjami, nauce umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia.