UwB Kuźnia

Celem zajęć warsztatowych jest wzrost umiejętności studentów/tek w obszarze:

  • wykorzystywania technik autoprezentacyjnych, tak aby każdy student/tka mogli w sposób świadomy i profesjonalny budować swój zawodowy wizerunek - ZW1 – Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych;
  • skutecznej komunikacji dwustronnej pozwalającej na aktywne słuchanie oraz zrozumiałe komunikowanie skomplikowanych treści - ZW2 - Efektywna komunikacja z elementami negocjacji;
  • budowania zespołu, rozwoju i motywowania zespołu, współpracy i komunikacji w zespole - ZW3 - Praca w zespole;
  • rozumienia mechanizmów stresu, jego źródeł i skutków, mobilizacji własnego potencjału do radzenia sobie ze stresem, panowania nad emocjami, wiedzy o technikach radzenia sobie ze stresem - ZW4 - Radzenie sobie ze stresem.

Student/tka wybiera jedno z powyższych zajęć warsztatowych.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2019 r.

Student/ka otrzymuje: materiały warsztatowe, zajęcia wykorzystujące odpowiednie metody warsztatowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego warsztatu prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, zaświadczenie o ukończonym warsztacie.

Celem zajęć warsztatowych jest wzrost umiejętności studentów/tek w obszarze:

  • kreatywnego rozwiązywania problemów zgodnie z metodologią design thinking - ZW5 - Design Thinking - metodyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań;
  • prowadzenia prac projektowych, analitycznego myślenia, umiejętność pracy w grupie projektowej - ZW6 - Praca projektowa w zespołach interpersonalnych;

Student/tka wybiera jedno z powyższych zajęć warsztatowych.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2019 r.

Student/ka otrzymuje: materiały warsztatowe, zajęcia wykorzystujące odpowiednie metody warsztatowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego warsztatu prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, zaświadczenie o ukończonym warsztacie.

Celem zajęć warsztatowych jest wzrost umiejętności studentów/tek w obszarze:

  • planowania i przeprowadzenia własnego projektu – ZW7 - Menadżer projektów – zarządzanie projektami;
  • analizowania zjawisk gospodarczych i umiejętności praktycznego wykorzystania ich mechanizmów do planowania własnej działalności gospodarczej – ZW8 - Przedsiębiorczość – podstawy ekonomii i zarządzania dla nie ekonomistów;

Student/tka wybiera jedno z powyższych zajęć warsztatowych.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2019 r.

Student/ka otrzymuje: materiały warsztatowe, zajęcia wykorzystujące odpowiednie metody warsztatowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego warsztatu prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, zaświadczenie o ukończonym warsztacie.